حضوری موثر در صنعت ساختمان کشور

محصولات ایراک انتخاب شده توسط فعالان بخش ساختمان

کلیه محصولات ایراک دارای شناسه ثبت ملی هستند

ایراک بعنوان یک تولیدکننده ایرانی دارای شناسه ثبت ملی کلیه محصولات تولیدی بعنوان تولیدکننده داخلی می باشد

70

نوع محصول


بامحصولاتی متنوع پاسخگوی نیازشماهستیم
5

استاندارد اخذ شده


تولید استانداردبراساس الزامات بین المللی
2608

پروژه تکمیل شده


انبوهی از پروژه های تکمیل شده
10

سال ضمانت کیفیت


محصولاتی تضمین شده باکیفیت برتر

تولیدی منطبق با نیاز شما

کلیه محصولات ایراک براساس نیازسنجی مشتریان تولید می شود